Dziękujemy za zakupy w Sklepie internetowym KWIATY PAPROCI!

Czas realizacji Twojego zamówienia wynosi ok 3-10 dni roboczych.


Na powyższe wpływ ma fakt, że:
– nie prowadzimy masowej produkcji,
– przedmioty są wykonywane ręcznie,
– zwracamy dużą uwagę na jakość wykonania,
– do każdego zamówienia podchodzimy indywidualnie.

Pamiętaj, że czas realizacji zamówienia liczony jest od zaksięgowania całości wpłaty.

Informacje o ustawowym prawie konsumenta do odstąpienia od umowy

 

 • Nabywca będący konsumentem, który zawarł z nami umowę na odległość może z niej zrezygnować w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • Oświadczenie należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: biuro@kwiatypaproci.pl lub korespondencyjnie na adres: Adrianna Gajdziszewska ul. Leśna 1, 32-332 Bukowno. W przypadku złożenia oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedający potwierdzi jego przyjęcie wiadomością zwrotną. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość znajduje się w osobnym załączniku.
 • Kupujący zobowiązany jest odesłać zwracany towar na adres sprzedającego niezwłocznie, najpóźniej w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży (dołączając dowód sprzedaży).
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 • Adresowanie zwrotów:

            ADRIANNA GAJDZISZEWSKA
            ul. Leśna 1  32-332 Bukowno
            NIP: 6372180390

(Nie odbieramy przesyłek za pobraniem.)

Skutki odstąpienia od umowy

 • W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zwracamy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z  wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas).
 • Zwrotu kosztów dokonujemy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte przy zakupie rzeczy, chyba że wskażesz inny sposób zwrotu środków.

 

UWAGA: Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy:

Zwrotowi nie podlega towar wyprodukowany na specjalne zlecenie kupującego, posiadający określoną przez niego specyfikację lub służący zaspokojeniu indywidualnych gustów i potrzeb (np. na życzenie zmieniono użyte materiały, rozmiar, kolorystykę itp.) Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, ani widocznych uszkodzeń. 

Informacje o reklamacjach

Jesteśmy odpowiedzialni wobec Naszych Klientów za wady fizyczne i prawne sprzedawanego przez nas towaru. Oznacza to, że mamy prawny obowiązek dostarczenia Ci towaru bez wad. Reklamacja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionym towarze, pod warunkiem, że produkt użytkowany był zgodnie z jego przeznaczeniem.

W związku z wadami przysługuje Ci prawo żądania:

 • Wymiany towaru na nowy,
 • Naprawy towaru,
 • Obniżenia ceny,
 • Odstąpienia od umowy, o ile wada towaru jest istotna.

UWAGA!

W stosunku do Przedsiębiorców odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Towaru przysługuje jedynie w przypadku, gdy Przedsiębiorca zbadał Towar niezwłocznie po jego otrzymaniu. Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować Sprzedawcę o chęci skorzystania z prawa rękojmi niezwłocznie, nie później niż 5 dni od dnia otrzymania Towaru. Po upływie tego terminu prawo do rękojmi za wady Towaru wygasa. Odstąpienie od umowy przez Przedsiębiorcę jest możliwe jedynie w sytuacji kiedy wada Towaru jest istotna i pozbawia Towar jego funkcjonalności.

 • Reklamację możesz złożyć w dowolnej formie – w  szczególności za pomocą wiadomości e-mail na adres: : biuro@kwiatypaproci.pl.

Prosimy o  załączenie do reklamacji dowodu zakupu produktu.

Do reklamacji ustosunkujemy się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Termin ustosunkowania się do reklamacji złożonej przez Przedsiębiorcę zostaje wydłużony do 21 dni.

 • Adresowanie reklamacji:

            ADRIANNA GAJDZISZEWSKA
            ul. Leśna 1  32-332 Bukowno
            NIP: 6372180390

(Nie odbieramy przesyłek za pobraniem. Do reklamacji prosimy dołączyć opis wady wraz z informacją jak do niej doszło i kiedy została zauważona)